Instrukcija


Ieteikumi vēlamajai fotofiksācijai


Jebkuru objektu vēlams nofotografēt priekšskatā, abos sānskatos un no aizmugures (90 grādu leņķī), kā arī perspektīvā aptuveni 45 grādu leņķī.

Vēlams veikt arī vienu vai vairākus (pēc vajadzības) objekta kopskata uzņēmumus, kas sniegtu priekšstatu par tā iekļaušanos ainavā.

Tāpat vēlams atsevišķi fiksēt visas objekta svarīgās detaļas (uzrakstus, skulpturālos ciļņus, atsevišķus īpaši pieskaņotos vides labiekārtojuma objektus, piemēram, kāpnītes, soliņus, nožogojumus utt.).

Izdarot uzņēmumus, vēlams, lai būtu ieslēgts laika fiksācijas režīms, vai arī fiksēt uzņēmuma izdarīšanas laiku atsevišķi.