Izmantotie saīsinājumi

Saīsinājumi tekstā

BKK - Brāļu kapu komiteja
1. PK - Pirmais pasaules karš
LAK - Latvijas Atbrīvošanās karš
LKO - Lāčplēša Kara ordenis
LKOK - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris (-i)
LNK - Latvijas Neatkarības karš. Ņemot vērā, ka latviešu vēsturnieki beidzot, šķiet, raduši vienprātību, kā dēvēt Latvijas brīvības cīņās, turpmāk arī mēs lietosim terminu "Latvijas Neatkarības karš", aizstājot līdz šim lietoto "Latvijas Atbrīvošanās karš" (LAK). Tomēr līdz šim (pirms 01.09.2020.) veidotajos šķirkļos iepriekš lietotais apzīmējums LAK tiks nomainīts pakāpeniski.
NKGB - PSRS Valsts drošības tautas komisariāts (pēc krievu abreviatūras)
NKVD - PSRS Iekšlietu tautas komisariāts (pēc krievu abreviatūras)
PAI - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Saīsinājumi avotu aprakstos

Lismanis II - Interaktīvā karte "Pirmā pasaules kara un Latvijas brīvības cīņu apbedījumi un piemiņas zīmes" 
PPKPV - Interaktīvā karte Pirmā pasaules kara piemiņas vietas Latvijas kara muzeja vietnē (karamuzejs.lv).