trešdiena, 2019. gada 31. jūlijs

Valmierā Sīmaņa luterāņu baznīcā piemiņas plāksne 1. PK un LNK kritušajiem Valmieras-Valmiermuižas draudzes locekļiem

Atrodas Valmieras Svētā Sīmaņa luterāņu baznīcā sānu jomā pa kreisi no altāra blakus (kreisajā pusē) Dideriha Pletenberga kapu plāksnei.


Atklāta 1935. gada 11. augustā. Plāksne uzstādīta pēc draudzes sieviešu biedrības “Par ticību un baznīcu” ierosmes. Pēc mākslinieka Aleksandra Petrova meta to darinājusi E. Kuraua akmeņkaļu firma Rīgā. Melnā granīta plāksnē iekalts zeltā iekrāsots teksts ar 69 1. Pasaules karā un Latvijas Neatkarības karā kritušo vārdiem, kas izkārtoti trīs slejās:

VALMIERAS-VALMIERMUIŽAS DRAUDZES
KAŖĀ KRITUŠIE:

PĒTERIS VOLD. ABOLS
JĀNIS ABOLS
PĒTERIS ABOLS
DĀVIS ALKSNIS
REINIS ULR. ANSBERGS
JĀNIS BANKAVS
PĒTERIS BĒRZIŅŠ
KĀRLIS CAUNE
JĀNIS ROB. CEIPE
MĀRTIŅŠ VILIB. CEIPE
JĀNIS VOLD. DAIŅA
JĀNIS ROB. DUŠULTS
ERMANIS DZENIS
PĒTERIS EIDUKS
ARVIDS ENDZELIŅŠ
JĀNIS ALFR. ERMANIS
JĀNIS ED. ERMANIS
JĀNIS ALB. GORKS
JĀNIS GRAUDS
JĒKABS AL. GRAUDS
VILIS GRĀVELSIŅŠ
JĀNIS GRĀVELSIŅŠ
JULIJS ĢĒRMANIS

JULIJS GRINFELDS
JĀNIS VOLD. JANSONS
JĀNIS IESALS
JĀNIS IEVIŅŠ
PĒTERIS KĀJIŅŠ
ERNESTS TEOD. KALNIŅŠ
KĀRLIS KELDERIS
PĒTERIS KELDERIS
MĀRTIŅŠ KONRADS
ERNESTS LAUCIS
JĀNIS LĀCIS
JĀNIS LEIMANIS
PĒTERIS LIEPIŅŠ
JĀNIS LUDVIGS
JĀNIS VOLD. MALIŅŠ
PĒTERIS MIEZIS
ALBERTS MILLERS
AUGUSTS MILLERS
JĀNIS OZOLS
JĀNIS ALFR. PAVARS
JĀNIS PAVARS
HERMANIS VOLD. PAVARS
ROBERTS PELSIS

INDRIĶIS PRĀTIŅŠ
ERMANIS PRIEDĪTE
JULIJS HERM. PULCIŅŠ
MIĶELIS ROLMANIS
JĀNIS SKRASTIŅŠ
EDUARDS SKRASTIŅŠ
EDUARDS SUKURS
KĀRLIS AD. SUKURS.
JĀNIS ŠIRANTS
ERMANIS ŠĶISTS
RIKARDS ŠMITS
VILIS TEOD. ŠMITS
JĀNIS STEIBE
ALBERTS STRAZDIŅŠ
ERMANIS STRAZDIŅŠ
KĀRLIS TIESNIEKS
ANTONS TIESNIEKS
PĒTERIS TRĒZE
EDUARDS VĀRAVS
MĀRCIS VIGANTS
JULIJS VOLRATS
VOLDEMARS VILH. ZIBERS
KĀRLIS ZVĒRS

NEVIENAM NAV LIELĀKA MĪLESTĪBA NE KĀ ŠĪ
KAD KĀDS SAVU DZĪVĪBU NODOD PAR SAVIEM DRAUGIEM
JĀŅA EV. 15. 13.


Foto: 1935., Aizsargs

Komunistiskās okupācijas laikā plāksne iznīcināta. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas izgatavota jauna. Tā atklāta 1995. gada 11. novembrī. Tomēr mainīti plāksnes izmēri un teksta šrifts. Tajā iekaltā teksta saturs un izkārtojums pamatā saglabāts tāds pats kā iepriekšējais, taču daļēji mainīti, atmesti vai pievienoti no jauna kritušo otro vārdu saīsinājumi:

VALMIERAS-VALMIERMUIŽAS DRAUDZES
KARĀ KRITUŠIE:

PĒTERIS ABOLS
JĀNIS ABOLS
PĒTERIS VOL. ABOLS
DĀVIS ALKSNIS
REINIS U. ANSBERGS
JĀNIS BANKAVS
PĒTERIS BĒRZIŅŠ
KĀRLIS CAUNE
JĀNIS ROB. CEIPE
MĀRTIŅŠ V. CEIPE
JĀNIS VOLD. DAIŅA
JĀNIS R. DUŠULTS
ERMANIS DZENIS
PĒTERIS EIDUKS
ARVIDS ENDZELIŅŠ
JĀNIS A. ERMANIS
JĀNIS ED. ERMANIS
JĀNIS ALB. GORKS
JĀNIS GRAUDS
JĒKABS AL. GRAUDS
VILIS GRĀVELSIŅŠ
JĀNIS GRĀVELSIŅŠ
JULIJS ĢĒRMANIS

JULIJS GRINFELDS
JĀNIS VOL. JANSONS
JĀNIS IESALS
JĀNIS IEVIŅŠ
PĒTERIS KĀJIŅŠ
ERNESTS T. KALNIŅŠ
KĀRLIS KELDERIS
PĒTERIS KELDERIS
MĀRTIŅŠ KONRADS
ERNESTS LAUCIS
JĀNIS LĀCIS
JĀNIS LEIMANIS
PĒTERIS LIEPIŅŠ
JĀNIS LUDVIGS
JĀNIS VOLD. MALIŅŠ
PĒTERIS MIEZIS
ALBERTS MILLERS
AUGUSTS MILLERS
JĀNIS OZOLS
JĀNIS ALFR. PAVARS
JĀNIS PAVARS
HERMANIS V. PAVARS
ROBERTS PELSIS

INDRIĶIS PRĀTIŅŠ
ERMANIS PRIEDĪTE
JULIJS HERM. PULCIŅŠ
MIĶELIS ROLMANIS
JĀNIS SKRASTIŅŠ
EDUARDS SKRASTIŅŠ
EDUARDS SUKURS
KĀRLIS AD. SUKURS.
JĀNIS ŠIRANTS
ERMANIS ŠĶISTS
RIKARDS ŠMITS
VILIS TEOD. ŠMITS
JĀNIS STEIBE
ALBERTS STRAZDIŅŠ
ERMANIS STRAZDIŅŠ
KĀRLIS TIESNIEKS
ANTONS TIESNIEKS
PĒTERIS TRĒZE
EDUARDS VĀRAVS
MĀRCIS VIGANTS
JULIJS VOLRATS
VOLDEMARS V. ZIBERS
KĀRLIS ZVĒRS

NEVIENAM NAV LIELĀKA MĪLESTĪBA NE KĀ ŠĪ
KAD KĀDS SAVU DZĪVĪBU NODOD PAR SAVIEM DRAUGIEM
JĀŅA EV. 15. 13.Foto: 06.06.2023., karaviru.kapi

Tajā pašā dienā atklāta arī atjaunotā piemiņas plāksne Valmieras-Veides draudzes locekļiem, kas novietota otrpus D. Pletenberga kapu plāksnei (sk.).

Foto: 06.06.2023., karaviru.kapi

Papildināts: 07.06.2023.


Avoti: Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 353.-354. lpp.; Latvijas Kareivis, Nr. 157, 16.07.1935.; Aizsargs, Nr. 9, 15.09.1935. 600. lpp.; Diena, Nr. 265, 11.11.1995.

Valmierā Sīmaņa luterāņu baznīcā piemiņas plāksne 1. PK un LNK kritušajiem Valmieras-Veides draudzes locekļiem

Atrodas Valmieras Svētā Sīmaņa luterāņu baznīcā sānu jomā pa kreisi no altāra blakus (labajā pusē) Dideriha Pletenberga kapu plāksnei.


Atklāta 1928. gada 23. septembrī. Plāksnes uzstādīšanu organizējusi draudzes dāmu komiteja. Pēc arhitekta Paula Kundziņa meta to darinājis akmeņkalis Kolcs Rīgā, un tā izmaksājusi 800 latu. Melnā granīta plāksnē iekalts zeltā iekrāsots teksts ar 21 Latvijas Neatkarības karā un 27 1. Pasaules karā kritušo vārdiem:

MĒS UPURĒJĀM DZĪVĪBU PAR TĒVU ZEMES BRĪVĪBU.

KARĀ KRITUŠIE VALMIERAS-VEIDES DRAUDZES DĒLI

LATVIJAS ATBRĪVOŠANĀ, 1918.-1920. G.

ĀBOLIŅŠ MĀRCIS               REINIS KĀRLIS
BALDIŅŠ JĀNIS                    REINIS PĒTERIS
DREIKA JĒKABS                  ROZENTĀLS MĀRTIŅŠ
ENZELS KĀRLIS                   RULLIS ALBERTS
GNEVUCSHS KĀRLIS          SIETINSONS JĀNIS
GRINFELDS JULIJS              ZEMMERS OLĢERTS
IVANS JĀNIS                                    ZŪZA JĀNIS
KRIEVIŅŠ EDGARS              TAMSONS PĒTERIS
LIPOVSKIS ANTONS           VARONIS EDUARDS
MAIZĪTIS KĀRLIS                VĪKSNE ALBERTS
PAVASARIS ARVIDS

PASAULES KARĀ, 1914.-1918. G.

BĒRZIŅŠ ARVEDS                MILLERS JULIJS
BĒRZIŅŠ JĀNIS                    MUSTAPS AUGUSTS
BITLĀCIS JĀNIS                   OZOLIŅŠ ROBERTS
BITLĀCIS KĀRLIS                PAPARDE RŪDOLFS
BUŠS JULIJS                          PĒTERSONS AUGUSTS
DREIMANIS KĀRLIS            PĒTERSONS MAIGONIS
GRINFELDS MĀRCIS           RAMBOLS PĒTERIS
KELCHS PĒTERIS                 RODE TEODORS
KUČERS KĀRLIS                  SIETINSONS PĒTERIS
LECIS MĀRTIŅŠ                   STRAUJA HERMANIS
LŪSIS JĀNIS                          ZATLERS JĀNIS
MEISTARS JĒKABS              UPE VALFRĪDS
MENTIŅŠ ANTONS             VINTE KĀRLIS
MIĶELSONS JĀNIS

BEZ VĒSTS ZUDUŠI: 32.

MĪLESTĪBA NEBEIDZAS, TĀ JŪS MŪŽAM GODINĀS.
DZIĻĀ PATEICĪBĀ DRAUDZE.

Komunistiskās okupācijas laikā plāksne iznīcināta. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas izgatavota jauna. Tā atklāta 1995. gada 11. novembrī. Jaunajā plāksnē saglabāts iepriekšējā teksta saturs, taču kritušo vārdi izkārtoti trīs, nevis divās slejās. Mainīti arī plāksnes izmēri un teksta šrifts.Foto: 06.06.2023., karaviri.kapi

Tajā pašā dienā atklāta arī atjaunotā piemiņas plāksne Valmieras-Valmiermuižas draudzes locekļiem, kas novietota otrpus D. Pletenberga kapu plāksnei (sk.).

Foto: 06.06.2023., karaviri.kapi

Papildināts: 07.06.2023.


Avoti: Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 353. lpp.; Latvijas Kareivis, Nr. 217, 25.09.1928.; Diena, Nr. 265, 11.11.1995.

Priekuļu pagastā pie tilta pār Raunu piemiņas akmens Cēsu kaujās kritušajiem latviešu un igauņu karavīriem

Atrodas Priekuļu pagastā Cēsu–Valmieras šosejas malā pie tilta pār Raunu.

Atklāts 2004. gada 22. jūnijā. Piemiņas akmens uzstādīšanas iniciators bija toreizējās Cēsu rajona padomes izpilddirektors Māris Niklass. Akmeņkaļa Voldemāra Koltova darinātajā granīta piemiņas zīmē iekalts teksts latviešu un igauņu valodā: 

1919. G. 6.-21.IV BRĪVĪBAS CĪŅĀS PRET LANDESVĒRU
RAUNAS UN GAUJAS KRASTOS VARONĪGI CĪNĪJĀS IGAUNIJAS
3. DIVĪZIJAS 6. PULKS (KOMAND. K. TALLO), 3. PULKS (KOMAND. J. KRŪSS)
UN ZIEMEĻLATVIJAS BRIGĀDES 2. CĒSU PULKS (KOMAND. K. BERĶIS)

MŪŽĪGA PIEMIŅA KRITUŠAJIEM
110 IGAUŅU UN 44 LATVIEŠU KARAVĪRIEM

6.-21.06.1919. VÕITLESIO KANGELASLIKULT VABADUSSÕJAS LANDESWEHRI
VASTU RAUNA JA KOIVA JÕE KALLASTEL
EESTI 3. DIVIISI 6. POLK (KOM. K. TALLO), 3. POLK (KOM. J. KRUUS)
JA PÕHJA LÄTI BRIGAADI 2. CESISE POLK (KOM. K. BERKIS)

IGAVENE MÄLESTUS LANGENUTELE –
110 EESTI JA 44 LÄTI SÕDURILE

Foto: 24.11.2021., Aldis Jordans

Foto: 2004. gads, Aivars Vilnis


Foto: 24.11.2021., Aldis Jordans

Papildināts: 29.07.2020.

Avots: Brīvā Latvija, Nr. 25. 26.06.2004.

Liepas kapos LNK kritušā Jāņa Lagata individuāls apbedījums

Atrodas Priekuļu novada Liepas kapos. GPS 57.373805, 25.43932

Apbedīts 1919. gada 22. jūnijā pie Raunas upes kritušais 2. (5.) Cēsu kājnieku pulka 9. rotas kareivis Jānis Lagats. Lismanis apbedījumu nav atradis.

Avots: Lismanis II.