piektdiena, 2023. gada 27. janvāris

Aknīstes pagasta Tunķeļu kapos nacionālo partizānu Pētera Geidāna un Pētera Salas apbedījums

Atrodas Aknīstes pagasta Tunķeļu kapos. 

Apbedīti 1945. gada augustā kritušie nacionālie partizāni Pēteris Geidāns un Pēteris Sala. Ir piemineklis, kurā iestrādāti keramikas medaljoni ar kritušo portretiem. 

Avots: Bruņinieks, H. Nāvi mānot: Sēlijas – Aknīstes, Biržu, Elkšņu, Gārsenes, Saukas, Susējas un Viesītes pagasta – nacionālie partizāni 1944.-1952. gads. Rīga: Latvijas mediji, 2022. 24., 365., 439. lpp.