LNK kritušo saraksts

Vārds

Dz./dzīvesv. dati

k/d

pak.

kritis

apglabāts

avots

piezīmes

Abakuks (Abakoks) Otto Jēkaba d.

18.12.1901.
Bejas pag.

6RKP

kar.

15.10.19. Rīgas LSK laz. no ievain. (Bk pl. - 26.10.)

Rīgas BK

PV 19/33

Nav RPV
Min. Alūksnes baz. pp alb.

Ābele (Ābels) Aleksandrs

02.01.1903.
Rīga

8DKP

kar.

31.11.19. mir no iev.

Rīgas BK

PV 137/8

Uz BK pl. kā nāves dat. 04.11.19.

Ābele Antons Fridriha d.

 

5CKP mīnm.r.

kar.

16.01.20.

 

PV 53/8
Virsaitis 18
Lismanis 243

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā

Āboliņš Ernests Mārtiņa d.

29 g.v.
Ikšķiles pag.

9RKP

kar.

27.03.20. mir. no iev.

 

PV 137/5

 

Āboliņš Jānis Dāvja d.

26 g.v.
Balvu pag.

LPP

kar.

10(18).01.20. Rīgas 1.slimn. mir no iev.

 

PV 137/7, 137/14
LPPV 197/2

PV 2x gan kā LPP, gan acīmredz. kļūd. kā 1.partiz.p. kar.

Āboliņš Kārlis

 

7SKP

kar.

 

 

 

Min. 7SKP piem. Alūksnē
nav 7SPKS

Āboliņš Krišs

 

 

kar.

1920.

Daugavpils bk

Lismanis 56

Uz kapa krusta kā vienība norād. – 12.A.R.T.D. (?)

Āboliņš (Āboltiņš) Mārcis Lības d.

 

5CKP 12.r.

kar.

29.06.29.

Cēsu Lejas kapi

Virsaitis 17
Lismanis 40, 243, 353

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā, pp Valmieras Sīmaņa bazn.

Āboliņš Pēteris Jēkaba d.

18.08.1886.
Vietalvas p.

4VKP 11.r.kom.v.i.

v-ltn.

16.-17.11.19. pie Gabaliņu m.

Vietalvas kapos

PV 15/2
4VPV 409/7
Lismanis 16

LKOK
min. pp Vietalvas bazn., stēlā Pļaviņās

Ābols Alfreds (Kārlis?) Jāņa d.

 

11DKP (GKP)

kar.

14.11.19.

Liepājs Ziemeļu kapos bk sekt.

PV 19/35
Lismanis 166, 173

PV un pp Liepājas Lutera bazn. – Alfreds;

Bk pl. – Kārlis, taču par tādu nekādu citu ziņu nav.

Iesp. tas pats, kas 7SKP↓

Ābols Alfreds Jāņa d.

Liepāja

7SKP

kar.

Mir. no iev. Liepājas lazaretē

 

PV 136/2

Min. 7SKP piem. Alūksnē
nav 7SPKS
iesp. tas pats kas 11DKP↑

Ābols Hugo Mārtiņa (Mārča) d.

1901.
Drabešu pag.

9RKP 3.r.

kar.

Mir. no iev. 01.02.20.

Rīgas BK

PV 53/13, 137/4
9DPV 173/4

Uz BK pl. nāves dat. 20.01.20.

Āboltiņš (Āboliņš) Pēteris Jāņa d.

11.11.1889.
Vecpiebalgas pag.

9RKP 9.r.

kar.

09.11.19. (PV – 08.11.19.) pie Bulduru tilta

 

PV 18/16
9RPV 169/2

LKOK
PV - Āboliņš

Adģēvs Kārlis

 

9RKP ložm.r.

kar.

Mir. no iev. 06.11.19.

 

9RPV 173/2

 

Adamins (PV - Admanis) Staņislavs Antona d.

 

1LKP 7.r.

kar.

21.01.20. pie Šmatiem (PV-23.01.)

 

PV 53/4
LPV 129/16

 

Eromonovs (Eromons, Jeromāns) Ādams Ādama d.

22 g.v.
Viļakas pag.

LPP

kar.

20.02.20. mir no iev.

Rīgas BK

PV 137/15
LPPV 197/6

PV kļūdaini minēts kā Ādams Eromons, kā karsp. vien. kļūdaini 1.partiz.p.
Uz BK pl. kā nāves dat.03.02.20.

Ādamsons Alberts Ādama d.

34 g.v.
Naukšēnu pag.

5CKP 3.r.

v-ltn.

20.11.19. pie Katriņmuižas

 

PV 15/1
Virsaitis 14
Lismanis 243

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā, iesp., pp Rūjienas un/vai Matīšu bazn.

Ādamsons Jānis

 

9RKP ložm.r.

kar.

04.02.20. mir no iev. Posiņas raj.

 

PV 53/10, 137/10
9RPV 173/3
Lismanis 187

Min. pp Limbažu bazn.
PV minēts 2x – kā kritis un kā mir.no iev.

Adels Izidors

 

1LKP 7.r.

kar.

26.01.20. pie Ipirkiem

 

LPV 129/17

 

Adgers Kārlis

 

9RKP

kar.

31.12.19.

 

PV 53/12

 

Ādiņš (Ādoņš) Arnolds Jāņa d.

25.03.1894.

6RKP 7.r.

serž.

08.10.19. pie Ramas m-ž.

Jaunlaicenes p. Apekalna kapos

PV 18/9
RPV 150/1
Lismanis 21
Cemety

Min. Sudrabkalniņa piem.
PV kļūd. Ād(o)ņš

Afelds Ansis

08.04.1900.

 

kar.

 

Bunkas pagasta Kārsgaļu kapos

Lismanis 175
LK 08.11.1938.

LK kā karasp. Vien. norāda VI atsev. bat.(?)
Atvaļin. laikā pie aiztur. nošāv. vāc.

Aizelksnis Pēteris Jāņa d.

1896.
Ļaudonas pag.

4VKP 9.r.

kar.

17.11.19. pie Gabaliņu m.

Ļaudonas kapos

PV 18/5
4VPV 411/50
Lismanis II

 

Akmens Jānis

 

 

 

 

 

Lismanis 27

Min. pp Rugājos

Akmens (Akmenis, Akmins) Pēteris Pētera d.

18.02.1884.
Jaunbilskas (Smiltenes) pag.

9RKP 4.r.

kar.

01.12.19. mir. no iev. 22.11.19. pie Smārdes st.

Rīgas BK

PV 19/38, 136/3
9RPV 173/1

Min. pp Smiltenes bazn. kā Akmins
BK pl. kā nāves datums 22.11.19.

Akmentiņš Aleksandrs

10.03.1901.

KS (?)

kadets

08.10.19. sagūst. un noslepkav. bermontieši

 

Lismanis 354

Minēts pp Valmieras ģimnāz.; nekur citur nav min. starp LNK krit. KS kadetiem

Alalikins Ivans

23 g.v.

 

kar.

08.02.19. Rīgas bērnu slimn.

 

PV 161/3

Nāves dat. PV acīmredz. nepareizs

Alberts Vilis Kārļa d.

17 g.v.
Ropažu pagasts

5CKP 1.r.

kar.

20.11.19. pie Katrīnas m-ž

Rīgas BK

PV 18/1
Virsaitis 14
Lismanis 119, 243

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā
Literat. min. arī kā apglab. Jelgavas bk

Aldiņš (Aldins) Nikolajs

17 g.v.
Talsu apr.

3JKP

kar.

26.08.19.

 

PV 19/20
JPV 176/19

 

Aleksanders Lozuls

19 g.v.

2VKP

kar.

17.01.20.

 

PV 53/15

 

Aleksandrovs Jevlogijs (Jevlaģijs)

 

LPP

kar.

 

 

PV 53/6
LPPV 193/3

 

Aleksejevs Grigorijs

 

 

kar.

1920.

Daugavpils bk

Lismanis 56

Uz kapa krusta kā vienība norād. – Z.A.P. (?)

Aleksejevs Pāvils (Pauls) Alekseja d.

18 g.v.
Balvu p.

6RKP 11.r.

kar.

11.11.19.mir. no iev. pie Anniņmuižas (PV-12.11.19.)

Rīgas Brāļu kapi

PV 18/11
RPV 151/39

b/k pl. Pauls, krit.20.11.19.
Min. Sudrabkalniņa piem.

Aleksejs Julius Kārļa d.

Trikātas pag.

5CKP 5.r.

kar.

 

 

PV 53/9
Virsaitis 15
Lismanis 244

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā

Alksnis Dāvis Annas d.

 

KAP

kar.

Mir. no iev.

 

PV 137/6

 

Alksnis Hermanis Pētera d.

28.03.1898.
Bauņu pag.

6RKP 2.pap.r.

kar.

18.11.19. Ozolnieku-Skuju skolas rajonā

Matīšu kapos

PV 18/12
RPV 151/57
Lismanis 126, 345

LKOK
Uz informatīvās pl. Cenu kapos kļūdaini norādīts, ka H.A. apbed. tur

Alksnis (Alksne) Voldemārs

1897.
Dignāja

5CKP

kar.

15.10.19.

Rīgas BK

PV 19/28

 

Almerts (Almers) Rūdolfs Ādolfs d.

19 g.v.
Liepāja

LPB

kar.

14.11.19.

Liepājas Ziemeļu kapi bk sekt.

PV 19/30, 161/2
Lismanis 166, 172, 173

Min. pp Liepājas Lutera bazn. – Armets
PV, pp Liepājas Annas bazn. - Almers

Alsbergs Alberts Kārļa d.

Mūru pag.

5CKP 12.r.

kar.

29.06.19.

Cēsu Lejas kapi

PV 14/1, 161/1

Virsaitis 17
Lismanis 40, 243

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā

Altiņš Fricis Jāņa d.

Lodes pag.

4(1)VKP 8.r.

kar.

31.03.19. pie Rezaku m-ž

Valkas brāļu kapos

PV 12/1
4VPV 409/1
Lismanis 339, 350

Iesp., min. pp Rūjienas bazn.

Amberģis Otto Rūdolfs Kārļa d.

1895.
Kačanovas (Kacēnu) pag.

7SKP izlūku nod.

ltn.

15.10.19. Kačanovas pag. pie Batvinas sādž.

 

PV 52/2

Min. 7SKP piem. Alūksnē
nav 7SPKS

Ambilis Jānis

 

 

 

23.03.20.

Liepājas Ziemeļu kapi bk sekt.

Lismanis 166

 

Amsters Jānis

 

 

kar.

1919.

Daugavpils bk

Lismanis 57

 

Andersons Fridrihs

29 g.v.
Kraukļu pag.

6RKP sak.kom.

kar.

25.01.20. no iev. pie Aniņmuižas
PV – kritis 14.11.19.

 

PV 19/27
RPV 151/69
Lismanis 242

Min. 6RKP piem. Sudrabkaln.

Andersons Fridrihs

1886.

 

 

24.01.20.

Liepājas Ziemeļu kapi ārpus bk sekt.

Lismanis 168
Cemety.lv

 

Andersons Jānis Mārča d.

38 g.v.
Skujenes pag.

8DKP 3.r.

kar.

20.11.19. (PV-21.11.) Jelgavas atbr.

Jelgavas brāļu kapi

PV 19/21
8DPV 88/20
Lismanis 119, 123
LK, 18.10.1922.

Min. pp Jelgavas Sv. Vienības bazn.

Andersons Tenis

 

 

 

18.01.20.

Liepājas Ziemeļu kapi bk sekt.

Lismanis 166

 

Andersons Vilis Jāņa d.

24 g.v.
Ulbrokas-Stopiņu pag.

5CKP 12.r.

kar.

15.11.19. pie Rudzu m-ž. (BK pl.-17.12.)

Rīgas BK

PV 18/2
Virsaitis 17
Lismanis 243

Min. 5CKP piem. Pērnavas ielā, pp Salaspils bazn.

Andrejevs Afanasijs

19 (23) g.v.
Balvu pag.

LPP ložm.r.

kar.

01.12.19. pir Stompakiem

 

PV 53/14
LPPV 186/3

 

Andrejevs Jegors Pētera d.

24 g.v.
Balvu pag.

8DKP riteņbr.r.

d-kar.

27.06.20. mir. no iev. Stukmaņu SK slimn.

 

PV 137/9
8DPV 93/130

LKOK

Andriņš Miķelis Gusta d.

Arakstes pag.

1(4)VKP ložm.kom.

kar.

01.04.19. pie Rezaku m-ž

Valkas brāļu kapi

PV 12/2
4VPV 409/5
Lismanis 339, 350

Min.pp Rūjienas bazn.

Andruks Alfons Jāņa d.

 

Vecgulb. komand. mobiliz.

 

11.08.20. LD lazaretē Lizumā

Velēnas Gaujas kapos

Līga Āpša

Mitis no dizentērijas

Andžāns Vilis

 

 

kar.

 

Kaldabruņas Ezerpurvu kapos

Lismanis 108

 

Anerauds Arveds

 

1(4)VKP 1.r.

virsserž.

01.04.19. pie Māriņkalna, pie Aneraudu m.

 

4VPV 409/7

Piem. zīme Ziemera p.

Anisimovs Nikifors

 

 

kar.

22.11.1919.

 

PV 19/34

PV kā karsp. nien. norād. Brīvprāt. pulks (?)
PV norād., ka krit. pie R. Bērnu slimn., taču, spriež pēc nāves dat., tur miris

Ansons (Ansars) Fricis Jura d.

25 g.v.
Vecpiebalgas pag.

2VKP 2.r.

Serž.

Mir. no iev. 16.01.20.

Vecpiebalgas Jaunie kapi

PV 161/4
2VPV 398/14
Lismanis 53

PV, dom., nepareizi Ansars

Antons Augusts

 

8DKP

 

1920. janvāris

Viļakas bk

Lismanis 30

Nav PV, 8DPV

Apinis (Apīnis) Jānis Pētera d.

30 g.v.
Pedeles p.

6RKP velo.r.

kar.

09.10.19. pie Tīriņmuižas

 

PV 18/8
RPV 150/4

Min. Sudrabkalniņa piem.

Apriks (Apriķis) Fricis

 

7SKP

kar.

Mir. no iev. 11.01.20. Rīgas 1.slimn.

Rīgas BK

PV 137/13

Min. 7SKP piem. Alūksnē
nav 7SPKS

Apse Jānis Pētera d.

06.09.1902.
Kolberģa (Bejas, Jaunaluksnes) pag.

1.Igaunijas jātn. pulks

kar.

29.03.19. Bejas pag. Bundzenē

 

Alūksnes baz. pp alb.

 

Apsens Alfreds

 

 

 

18.01.20.

Liepājas Ziemeļu kapi bk sekt.

Lismanis 166

 

Apsītis Andrejs Jāņa d.

Ļaudonas-Odzienas pag.

4VKP 10.r.

kar.

09.10.19. pie Torņakalna

 

PV 18/6
4VPV 411/42

 

Apsītis Jānis Jāņa d.

18 g.v.
Rikteres (Sidgundas) pag.

8DKP 9.r.

kar.

15.10.19. (PV-16.11.)

 

PV 18/14
8DPV 90/64

 

Apsītis Jānis Jāņa d.

22 (PV-31) g.v.
Limbažu pag.

7SKP

kar.

19.11.19. pie Mazstūrmaņu m.

Rīgas BK (?)

PV 18/13
7SPKS I/6
7SPKS II/19

Min. 7SKP piem. Alūksnē
BK db nav

Apsītis Jūlijs (Juris) Jēkaba d.

28 g.v.
Mālupes pag.

 

kar.

13.11.19.

Rīgas BK

PV 19/32

PV kā karasp. vien. norād. LKS, taču, dom., ka tur miris
PV – Juris, BK pl. – Jūlijs, BK pl. nāves dat. 20.11.19.

Apsītis Ludvigs Jēkaba d.

38 g.v.
Sinoles pag.

LPP

kar.

09.01.20. pie Rikovas

 

PV 53/5
LPPV 193/2

 

Arājs Kārlis Mārtiņa d.

21 g.v.
Ilūkstes a.

3JKP

kar.

03.10.19. pie Līvāniem

 

PV 53/3
JPV 176/23
Lismanis 232

Atbrīv. piem. Līvānos

Āriņš (Ariņš) Alfreds Jāņa d.

1893.
Vircavas p.

3JKP

ltn.

03.10.19. pie Līvāniem

Rīgas BK

PV 52/1
JPV 175
Lismanis 231

Atbrīv. piem. Līvānos
pp 3JKP klubā Jelgavā

Arkliņš Jānis Pētera d.

18 g.v.
Laicenes pag.

 

kar.

06.11.19.

Jaunlaicenes p. Apekalna kapos

PV 19/31
Lismanis 21

PV kā karasp. vien. norād. LKS, taču, dom., ka tur miris

Ārnests (PV – Ariksts, Arne) Kārlis Jāņa d.

26 g.v.
Kokneses pag.

4VKP 12.r.

kar.

19.01.20. pie Vistovskas (Rikovas)

 

PV 53/7, 53/11
4VPV 412/55

PV 2x gan kā Arne, gan kā Ariksts

Arnieks Krišs Otto d.

Briņķu pag.

8DKP 1.r. (Cesvaines komand.)

kar.

10.11.19. (p.pavēl.)

Madonas Lisakalna kapos

PV 75/19 (bv)
8DPV 88/3
Lismanis 202

11.09.19. nolaupīts lielin.uzbruk. Cesvaines stac., mežā noslep.

Artemjevs Juris Pētera d.

 

8DKP 10.r.

serž.

20.11.19.

Rīgas BK (?)

PV 19/23
8DPV 91/85

BK pl. Jānis, krit. 02.12.19.

Asbins Fridrihs Jāņa d.

 

LD - ?

 

Jelgavas atbrīv.

Jelgavas brāļu kapi

Lismanis 119, 123
LK, 18.10.22.

PV nav, min pp Jelgavas Sv. Vienības bazn.

Asenbergs (Azenbergs) Fricis Ēvalda d.

26 (27) g.v.
Liepāja

10AKP

kar.

14.11.19. pie Tosmares ezera

 

PV 18/18, 19/29
Lismanis 61, 173

Min. pp Liepājas Lutera bazn.

Ašmanis Kārlis Jāņa d.

19 g.v.
Svētes pag.

7SKP

kar.

20.11.19. pie Ozoliņu ciema (?) (PV-pazud. bv)

 

PV 75/18 (bv)
7SPKS II/68

Min 7SKP piem. Alūksnē kā bv

Atslēga Voldemārs Jāņa d.

17g.v.
Ogres pag.

2(5)CKP
8.(Sk.)r.

kar.

21.10.19. pie Maružu (?) muižas

 

PV 18/4
Virsaitis 16
LKMG XVII 91
Lismanis 244

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā

Auders (PV – Anders) Jānis Billes d.

1900
Virgas pag.

8DKP

kar.

15.10.19. (BK pl.-26.10.), 20.10.19. Latv. SK slim.

Rīgas BK

PV 19/24, 19/36
8DPV 93/141

PV, dom., dub. ier.

Auers Jānis Gustava d.

26 g.v.
Valmiera

4VKP

kar.

24.06.19. mir. no vēdera pl. iekausuma

 

PV 137/16

 

Augstmanis Teodors Friča d.

17 g.v.
Jelgava

3JKP

kar.

05.11.19. pie Daudzevas

Seces p. Stalānu kapos, Lismanis kļūd. min arī Preiļu p. Dzeņu (Anspoku) kapus

PV 19/37
JPV 177/49
Lismanis 10, 124, 232

Minēts pp Jelgavas Sv. Vienības bazn. un Jelgavas Annas bazn.

Aumalis Kārlis Roberts Jāņa d.

01.12.1890.
Cesvaines p.

6RKP 11.r.

kar.

10.11.19. pie Torņakalna (b/k pl.-20.11.19.)

Rīgas Brāļu kapi

PV 18/7
RPV 150/17

Min. Sudrabkalniņa piem., Alūksnes bazn. pp alb.

Auniņš Jānis

 

Armijas ieroču darbn.

kar.

13.12.19. mir. no iev.(?)

Rīgas BK

PV 137/11

 

Auniņš Jānis

29.10.1900.

 

d-kar.

29.08.20.

Rīgas BK

 

 

Ausmanis Emils

08.11.1899.

BB StR

kar. ier. (ltn.)

22.03.19. pie Batariem

Rīgas BK

PV 9/1
KBBB 128, 200
Lismanis 88

Minēts pp krit. st. LU Mazajā aulā

Auterhofs Jānis

1882.

 

 

1919.

Liepājas Līvas kapos

Lismanis 170

 

Auza Andrejs Mārtiņa

24 g.v.
Liepāja

 

 

 

03.11.19.

PV 18/19

 

Auza Fricis

14.11.1898.

 

 

26.08.20.

Liepājas Līvas kapos

Lismanis 170, 172

Min. pp Liepājas Annas bazn.

Auzāns Rihards Jāņa d.

24 g.v.
Adlienes (Adulienas) pag.

6RKP

kapr.

10.11.? mir. no iev.

 

PV 136/1

 

Auziņš Aleksandrs Jāņa d.

 

2VKP 10.r.

kar.

 

15.09.19. SK Stukmaņu nod.slimn. no iev.

2VPV 402/54

 

Auziņš Andrejs Mārtiņa d.

Jelgava

3JKP

kar.

03.11.19. pie Daudzevas

Seces p. Stalānu kapos, Lismanis kļūd. min arī Preiļu p. Dzeņu (Anspoku)

PV 19/22
JPV 177/41
Lismanis 10, 232

 

Auziņš Ansis Jāņa d.

18 g.v.
Ozolnieku pag.

9RKP 6.r.

kar.

09.10.19. pie Piņķu m/m-ž.

 

PV 18/17
9RPV 169/1

 

Auziņš Dāvis

 

5CKP

kar.

 

 

Lismanis 244

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā

Auziņš Jānis Jēkaba d.

 

5(1)CKP 5.r.

kar.

02.06.19.

 

PV 14/2
Virsaitis 15

noslīcis

Auziņš Jānis Jēkaba d.

37 g.v.
Ķirbižu pag.

5CKP 10.r.

kar.

15.11.19. pie Rudzu m-ž.

 

PV 18/3
Virsaitis 16
Lismanis 244

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā

Auziņš Jānis Jēkaba d.

19 g.v.
Mārcienas p.

6RKP 9.r.

kar.

08.11.19. pie Anniņmuižas

 

PV 18/10
RPV 150/16
Lismanis 242

Min. 6RKP piem. Sudrabkaln.

Auziņš Rihards (Reinhards) Jāņa d.

25 g.v.
Adulienas p.

6RKP 10.r.

kapr.

10.11.19. mir.no iev. pie Torņakalna

 

PV 19/26
RPV 150/20

Min. Sudrabkalniņa piem.

Avotiņš Jānis

11.01.1892.
Aizkraukles pag.

RIR

kar.

13.01.20. mir. no iev.

Rīgas BK

PV 137/12

Uz BK pl. kā nāves dat. 07.01.20., pakāpe – serž.

Avotiņš Roberts Andrejs d.

17 g.v.
Kokorevas (Tilžas) pag.

LPP

kar.

 

 

PV 53/1
LPPV 193/1

 

Ažacs (Azacs) Roberts Pētera d.

27.07.1901.
Veļķu pag.

1BD

kar.

21.01.20. pie Rītupes

Vecpiebalgas draudzes kapi (?)

PV 53/2
Lismanis II

Mi. Autotanku p. piem. Rīgā Slokas ielā

Ažens (Azens-8DPV, Azdens-PV) Andrejs Anša d.

24(25) g.v.
Nīcas pag.

8DKP 1.r.

kar.

10.11.19. pie Rīgas

 

PV 18/15, 19/25
8DPV 88/4
Liamanis 179

PV 2x kā Azdens un kā Azens krit. 10. vai 15.10. kā Anša un kā Andreja d.
Min. pp Nīcas bazn.

Babulis Staņislavs Pētera d.

20 g.v.

3JKP

 

 

 

PV 161/5

 

Bacs (Batcs) Roberts

24 g.v.

 

kar.

26.02.19. (?) Rīgas bērnu slimn.

 

PV 138/23

 

Bagātais Jānis Jura d.

21 g.v.
Asītes pag.

1LKP 5.r.

kar.

08.11.19. LPV, dom kļūd. - pie Zosuliem

 

PV 21/72
LPV 129/9

 

Baginskis Aleksandrs

19.06.1899.
Rīga

BB StR

ltn.

22.03.19. pie Bateriem

Rīgas BK

PV 9/3

KBBB 128, 200

Lismanis 88

LKOK

Baibais Fridrihs

 

6RKP 12.r.

kar.

11.11.19. pie Torņakalna

 

RPV 37/151

 

Baibītis Pēteris

Skultes pag.

II br. Auto divizions

kar.

13.05.20. mir. no iev.

Rīgas BK

Lismanis II

Min. Autotanku p. piem. Rīgā Slokas ielā

Balats (Balots, Balads) Vilis Jāņa d.

27 g.v.
Vecmuižas p.

3JKP

kar.

26.08.19. (23.08. – PV, kapa pl. – 14.08.)

Vecumnieku pagasta Rešnenieku kapos

PV 54/29
JPV 176/20
Lismanis 37, 38

PV un kapa pl. – Balats
JPV – Balots
pp Vecumnieku bazn. - Balads

Balcers Eduards (Ernests, Jānis, Pēteris) Pētera d.

19 g.v.
Liepāja

10AKP
(1LAB)

kar.

14.11.19. pie Rosmares ezera

Liepājas Ziemeļu kapi bk sekt.

PV 21/65
Lismanis 61, 166, 173

PV – Eduards, pp Liepājas Lutera bazn. – Jānis, bk pl. – Ernests, AKP krit. sar. – Pēteris

Balčunas Antons Justusa d.

21 g.v.
Baltmuižas p.

3JKP

kar.

03.11.19. pie Jaunjelgavas

Jaunjelgavas bk

PV 21/69
JPV 177/43
Lismanis 4

 

Balderis (Bolders) Arnolds

 

KB

 

30.04.19. pie Kuguciema (?)

 

PV 10/6
Lismanis 86

Min piem. draudzes krit. Bērzē

Baldiņš (Baldins) Jānis Pētera d.

Vaidavas pag.

5CKP 12.r.

v-serž. (PV-kar.)

Mir. no iev.

Cēsu Lejas kapos

PV 161/11
Virsaitis 17
Lismanis 40, 243

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā, pp Valmieras Sīmaņa bazn.

Bāliņš Eduards Jāņa d.

1889.
Kāģeru pag. Veru apr.

5CKP 12.r.

kar.

24.10.19. LKS mir. no iev.

Rīgas BK

PV 21/82, 137/17
Virsaitis 17
Lismanis 243

Min. 5CKP piem. Rīgā Pērnavas ielā

Balodis Gustavs Elmārs (PV - Augusts) Bērtuļa d.

26.12.1894.

8DKP 2.r.

ltn.

03.11.19. pie Rīgas

Mazsalacas kapos

PV 15/6
8DPV 87/1
Lismanis 347

PV vārds, dom., kļud.

Balodis Jūliuss (Jūlijs) Osvalds Jēkaba d.

16.07.1898.
Aumeisteru p.

4VKP 6.r. kom.

v-ltn.

21.11.19. pie Salgales

Zārtavas pag. Aumeisteru kapos

PV 15/9
4VPV 409/8
Lismanis 341

LKOK

Balodis Otto Jāņa d.

33 g.v.
Balvu pag.

LPP 6.r.

v-serž.

20.12.19.

 

PV 53/16
LPPV 186/4

 

Balodis Voldemārs

 

LPP

 

 

Tilžas pag. Kāpessila kapos

Lismanis 29

 

Baltaiskalns Jānis Juta d.

26 g.v.
Skrundas pag.

11DKP

kar.

 

09.05.20.

PV 55/42

 

Baltiņš Jānis

20 g.v.
Ādažu pag.

8DKP

kar.

Mir. no iev. (PV – noslīcis 19.03.20.)

 

PV 138/33
8DPV 93/143

 

Baltmanis (Boltmans) Antons (Aleksandrs)

19 g.v.
Kaldabruņas p.

AKPP

kar.

1919. jūnijā

Rubenes pag. Rubeņu kapos

PV 54/30
JPV 177/62

Lismanis 108, 109

PV – Baltmanis Aleksandrs
JPV – Boltmans Aleksandrs
Piem. zīme Asarē – Baltm. Antons.
Minēts pp Rubeņu bazn. – Baltm. Antons

Balulis (Baļulis) Staņislavs Pētera d.

22 g.v.

Prodes p.

3JKP

kar.

03.11.19. pie Jaunjelgavas

Subates katoļu kapos

PV 21/73
JPV 177/42
Lismanis 4, 76, 100

Piem. zīme Asarē;
Vārds iekalts arī Janjelgavas brāļu kapu piem.

Bamblovskis (PV-Bambalovskijs, BK pl.-Bamblovskijs) Arnolds Jāņa d.

1890.

8DKP ložm.r.

lnt.

05.11.19.

Rīgas BK

PV 15/7
8SPV 87/16

 

Baraks Jānis

 

11DKP

 

1920.

Daugavpils bk

Lismanis 57

 

Baraviks Jānis Mieža d.

 

1LKP

 

 

 

PV 161/7

 

Barbaniško Teodors

 

LPP 5.r.

kar.

 

 

LPPV 186/5

 

Bariszinkovs Antons

 

3JKP

kar.

1920.

Daugavpils bk

Lismanis 56

 

Barons Kārlis

08.03.1900.

BB StR

kar.

22.03.19. pie Batariem

Rīgas Brāļu kapos

PV 9/4
KBBB 128, 200

Lismanis 88, 354

LKOK
Par ltn. paaugstin. pēc nāves
Minēts pp Valmieras ģimnāzijā

Bartuševics Jānis Miķeļa d.

23 (22) g.v.
Baltmuižas pag.

3JKP

kar.

03.11.19.

Subates katoļu kapos

PV 54/18
Lismanis 76, 100

Piem. zīme Asarē

Bauce, Viljams

13.01.1891.
Gramzdas p.

BB NB 1NR

vltn.

24.09.19. miris no iev., kas gūti 22.03.19. pie Batariem

Liepājas Līvas kapos

KBBB 128, 198
Lismanis 170

LKOK

Bauers Jānis

21.04.1899.

2VKP?

 

26.06.19. miris no iev. Cēsu kaujās

Dzērbenes kapos

LSU 9

Saskaņā ar tuvinieku sniegtajām ziņām dienējis 2VKP 4.r. taču 2VKP saformēts tikai 08.08.19. pēc J.Bauera nāves. Arī 8. Piebalgas bataljons, kas ieskaitīts 2VKP un kura sastāvā bija Vecpiebalgas apkārtnē mobilizētie, Cēsu kaujās nav piedalījies. Vārds nav minēts 2VKP kritušo sarakstā.

Bauģis Jānis Antona d.

28 g.v.
Porhovas apr. Gorskas pag.

3LAE

serž.

31.12.19. mir. no iev.

 

PV 137/20
DTP 128 11
Lismanis 33, 61, 87

Min. Jātn.p. piem. D-pilī
DTP nepareizi Baņģis

Baumanis Fricis

 

BB NB 1.(N)r.

kar.

30.03.19. pie Slokas

 

PV 10/5

KBBB 139, 198

 

Baumanis V.

 

 

kar.

07.11.19. pie R.p.B. slimn.

 

PV 22/90

PV min., ka mir. R.p.B. slimn. (Rīgas Bērnu slimn.(?))

Baums Henrijs (Heinrihs) Gersona d.

25 g.v.
Liepāja

10AKP
(LPB)

kar.

14.11.19. Liepājā

Liepājā Līvas kapos

PV 20/61
AK 37
Lismanis 61, 171, 172, 173

Vārds piem. R. Jaunajos ebreju kapos, pp Liepājas Lutera bazn.

Bedrītis Jānis Alfreds

 

2(5)CKP
sakar. kom.

kar.

06.06.19.

Nītaures brāļu kapi

LKMG XVII 87
Lismanis 48, 343, 354

Citos avotos – 8.(sk.)r.
Minēts pp Valmieras ģimnāzijā un pp Dikļu baznīcā
dažados avotos gan kā Jānis, gan kā Alfreds

Beikerts (Blikerts) Jānis Mārtiņa d.

12.10.1900.
Rīga

9RKP 1.r.

kar.

08.11.19. Bulduru ieņem. (PV-06.11. pie Bolderājas, BK pl.-04.11.)

Rīgas BK

PV 20/52
9RPV 169/3

 

Beitiks Pēteris

 

10AKP

kar.

 

 

Lismanis 61

Iesp., tas pats, kas 6RKP kar. Beitiks Pēteris

Beitiks (Beitiņš) Pēteris (Kārlis) Kārļa d.

09.07.1896.

6RKP 2.r.

kar.

14.11.19. Liepājā pie Ziemeļu forta

Palsmanes kapos

PV 20/60, 21/79, 161/17
RPV 47/151
Lismanis 173, 335

LKOK

PV trešajā ierakstā un pp Liepājas Lutera bazn. kā Kārlis
Min. pp Smiltenes kapos
PV otrajā ier., acīmredz., kļūd. kā Beitiņš

Beizbergs Kārlis

 

 

d-kar.

1920.

Daugavpils bk

Lismanis 56

Uz kapa krusta kā vienība norād. – 2.D.P.A.R.V. (?)

Bekke Jānis

29 g.v.
Rīga

8DKP

kar.

03.11.19. pie Bolderājas

 

PV 22/93
8DPV 93/151

 

Bekmans Fricis Pētera d.

33 g.v.
Rīga

8DKP 8.r.

kapr. (PV-kar.)

Mir. no iev. 03.11.19.

 

PV 21/77
8DPV 90/54

 

Beķeris (Bekkers) Ernests

 

8DKP

kar.

Mir. no iev. 17.11.19. (BK pl.-16.11.)

Rīgas BK

PV 22/92, 138/37
8DPV 93/144

PV 2x – pirmajā ier. Kā kritis 07.11.19. pie Kalnciema

Belasovs Domeniks

 

1LKP 7.r.

kar.

Mir. no iev. 01.05.20. pie Vopuļiem

 

LPV 129/18

 

Belinka (Beļinka, Belinko) Gustavs Indriķa d.

04.02.1898.

KS

kadets

11.11.19. mir. no iev. 09.11.19. Daugavmalā

Talsu vecajos jeb Vācu kapos

PV 20/59
PKKG 32
Lismanis 132, 319

Min. KS piem. Vareļos

Belinskis Bernhards Anša d.

29 g.v.
Rēzekne

7SKP

kar.

Mir. no iev. 16.10.19. pie Bolderājas

 

PV 138/29
7SPKS II/53

Min. 7SKP piem. Alūksnē

Belts Jānis

 

8DKP

 

1920. janvāris

Viļakas bk

Lismanis 30

Nav PV, 8DPV

Bende Fricis

 

12BKP

serž.

1920.

Daugavpils bk

Lismanis 56

 

Benfelds Fricis

 

 

 

 

 

Lismanis 86

Min. krit. draudzes loc. piem. Bērzē

Beņķis Jānis

 

 

kar.

01.05.19.(?) Rīgas bērnu slimn.

 

PV 138/25

 

Bergmanis Arnolds

 

 

 

 

 

Lismanis 86

Min. krit. Draudzes loc. Bērzē

Bergmanis Voldemārs

29 g.v.
Rīga

BB NB 1.(N)r.
(LPV – 2.r.)

ltn.

05.04.19. pie Slokas

 

PV 9/2, 15/11

KBBB 142, 198
LPV 128/4

PV 9/2 kā Becmans Vladimirs, kļūdains nāves datums 4.5.19.; PV 15/11 kļūd. kā krit. Cīņās ar Bermont.

Bergs Eduards

1902.

7SKP

kar.

23.03.20. mir. no iev. 14.11.19. Liepājas lazaretē

Liepājas Ziemeļu kapi ārpus bk sekt.

PV 54/36
7SPKS II/52
Lismanis 168

Min. 7SKP piem. Alūksnē

Bergs Jānis

 

 

kar.

1920.

Daugavpils bk

Lismanis 56

Uz kapa krusta kā vienība norād. – 12.Art.Div. (?)

Bergs Pēteris

 

Armijas instr. darba rota

kar.

08.12.19. 1.Rīgas limn. mir. no iev.

Rīgas BK

PV 138/42

BK pl. kā nāves dat. norād. 17.12.19.

Berģis Jānis

 

Daugavgr. māc. bat.

 

13.01.20. 1.Rīgas slimn. mir. no iev.

 

PV 138/44

 

Berks Bernhards (Berķis Bernards) Miķeļa d.

Ipiķu pag.

1(4) VKP 4.r.

kar.

19.04.19. pie Sāru m-ž

Rūjienas Bērtuļa kapos

PV 161/15
4VPV 410/24
Rūjienas Vēstn. 01.07.38.

 

Berķis Alfreds

Atašienes p.

2VKP

kar.

26.08.19. (PV – 06.08.19.)

Atašienes kapi, luterāņu daļā

PV 54/27
Lismanis 100-101

Nav 2VPK krit. sar.

Berķis Konstantīns

26 g.v.
Baltinavas pag.

 

kar.

08.04.20.

Rīgas BK

Lismanis 28

Min. pp pie Škilbēnu pagastnama (Tagad Rekovas v-sk. muzejā)

Berķis Ludvigs Antona d.

26 g.v.
Baltiņu pag. (Baltinavas?)

LPP

kar.

1920. gada jūn.

 

PV 54/34
LPPV 193/4

 

Berķis Pēteris Jēkaba d.

20 g.v.
Aizputes pag.

1LKP

kar.

13.01.20.

Barkavas pag. Saikavas kapi

54/19
Lismanis 195

Nav LPV

Bērziņš Andrejs

 

IRR

kar.

07.12.19. 1.Rīgas slimn. mir. no iev.

 

PV 138/43

 

Bērziņš Andrejs Jāņa d.

1891.(?)
Vestienas pag.

1LKP

kar.

21.11.19.

Rīgas BK (?)

PV 21/71

BK pl. nāves dat. – 11.12.19., vārds - Andrējs

Bērziņš Andrejs Pētera d.

26.04.1889.
Ļaudonas pag.

4VKP 10.r.kom.

v-ltn.

14.11.19. pie Iecavas skolas

Ļaudonas kapos

PV 15/3
4VPV 409/6
Lismanis II

LKOK

Bērziņš Augusts Gustava d.

26 g.v.
Balvu pag.

LPP 1.r.

kapr.

25.12.19. pie Kokorevas

 

LPPV 186/7

 

Bērziņš Augusts Toma d.

27 g.v.
Balvu pag. (PV-Laicenes pag.)

LPP

kar.

25.01.20.

 

PV 54/20
LPPV 186/6

 

Bērziņš Jānis

 

Arm. tehn. karasp. referents

kar.

 

 

PV 161/18

 

Bērziņš Jānis Jura d.

27.06.1898.
Alūksnes pag. Maltavnieki

 

kar.

28.12.19. Viļakas (?) slimn.

 

Alūksnes bazn. pp alb.

 

Bērziņš Jānis Pētera d.

Mārcienas pag.

4VKP 12.r.

kar.

09.10.19. pie Torņakalna

 

PV 19/41
4VPV 411/45

 

Bērziņš Kārlis Mārtiņa d.

Rīga

 

kar.

18.11.19.

 

PV 20/57

PV kā karsp. vien. norād. rezerves r. (?)

Bērziņš Oskars

24 g.v.
Baltinavas pag.

LPP

kar.

Miris no iev.