ceturtdiena, 2022. gada 31. marts

Liepājas Centrālkapos piemineklis jauniešu pretošanās kustībai “Kursa”

Atrodas Liepājas Centrālkapos. 

Atklāts 2009. gada 25. septembrī. Slīpēta granīta plāksne, kas iestrādāta rupji apstrādātajā laukakmenī, zem jauniešu pretošanās organizācijas “Kursa” nozīmes atveidojuma iekalts teksts: 

AIVARS KALĒJS
VISVALDIS VILKASTE
ARVĪDS EGLĪTIS
OĻĢERTS LŪSIS
VISVALDIS DOMA
ZIEDONIS LUIKA
GUNĀRS REŽAIS
VOLDEMĀRS DRAVA
KRIŠS MIKASS
ROBERTS JANSONS
ALBERTS MEGNIS
VOLDEMĀRS GRASMANIS
ALFRĒDS VALCIŅŠ
GUNĀRS RODOVIČS
VIESTURS GRAIKSTIS
ERNESTS TREIMANIS
OSKARS SMILTENIEKS
ŽANIS MEGNIS
ARNIS OTRUPS
KRIŠS BULAVS
HARALDS VĒRPE
ZIGMUNDS ZVINBERGS
ARNOLDS ZVIEDRIS
ARMANDS GINTERS
KĀRLIS DEKLAVS
OJĀRS VĪTOLS
ĀRVALDS GRĪNBERGS
GUNĀRS GŪŽA
HARIJS JONASS
EDGARS BAUMANIS
OSKARS GŪTMANIS
ARNOLDS ŠTERNS
HUGO ALNIS
ILGVARS ČĪČIS
 

PRETPADOMJU
JAUNIEŠU NACIONĀLĀS
PRETOŠANĀS KUSTĪBAS
“KURSA”
1946.-1947. DALĪBNIEKI
 

Piemineklis uzstādīts ar pensionāra Harija Frīdmaņa un Aizsardzības ministrijas atbalstu.

Nacionālās pretošanās organizācijas “Kursa” dalībniekiem Liepājā Krišjāņa Valdemāra ielā 4 pie Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes (bijušās Nikolaja ģimnāzijas) ēkas uzstādīta arī piemiņas plāksne (sk.).

Papildināts 13.04.2022.

Avoti: Nezināmais karš: Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944-1956. Otrais papildinātais izdevums. Red.: Apine, L.; Kiršteins, A. [Rīga]: Domas spēks, [2012]. 246.-247. lpp.; Latvija Amerikā, Nr. 39, 03.10.2009.

otrdiena, 2022. gada 29. marts

Laidzes pagastā piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem

Atrodas Laidzes pagastā. 

Izveidota vietā, kur apglabāti 1947. gadā nošautie nacionālie partizāni. Piemiņas vietu veido Baltais krusts un netālu no tā uzstādīta granīta piemiņas plāksne, kurā iekalts teksts: 

14 ČEKAS MOCEKĻU
ATDUSAS VIETA
NOŠAUTI 1947. GADA MAIJĀ
 

DĒLS PAŅEM PELĒKU AKMENI
UZ MANA KAPA TO NOLIECI!
LAI REIZ, LAI ZINA ĻAUTIŅI,
KUR ATDUSAS SALAUZTIE KAULIŅI.
 
Foto: 2024. gada maijs, Inta Libreiha

Pie uzkalniņā esošās piemiņas vietas ved tūju aleja. 

Labots un papildināts: 21.05.2024.

Avots: Nezināmais karš: Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944-1956. Otrais papildinātais izdevums. Red.: Apine, L.; Kiršteins, A. [Rīga]: Domas spēks, [2012]. 258.-259. lpp.

Dundagas pagastā nacionālā partizāna Alberta Feldberga piemiņas vieta

Atrodas Dundagas pagastā. 

Iekārtota vietā, kur 1947. gada 6. jūnijā krita nacionālo partizānu grupas komandieris Alberts Feldbergs. Piemiņas vietu veido balts koka krusts, ko iejož metāla sētiņa. Pie tās piestiprināta koka piemiņas plāksne, kurā iegrebts teksts: 

Šeit 1947. gada 6. jūnijā nošāva
Nacionālo partizānu
Alfrēdu Feldbergu.
 

Avots: Nezināmais karš: Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944-1956. Otrais papildinātais izdevums. Red.: Apine, L.; Kiršteins, A. [Rīga]: Domas spēks, [2012]. 260.-261. lpp.

Īves pagastā Laumu dabas parkā piemiņas akmens Alberta Feldberga nacionālo partizānu vienībai

Atrodas Īves pagastā Laumu dabas parkā. 

Uzstādīts 2003. gadā un atklāts 2004. gada 5. jūnijā. Piemiņas akmeni darinājis tēlnieks Ojārs Feldbergs. Rupji apstrādātā laukakmenī zem Latvijas Nacionālo partizānu apvienības nozīmes atveidojuma iekalts teksts: 

ALBERTA
FELDBERGA
NACIONĀLO PARTIZĀNU GRUPAS
PIEMIŅAI                              1945
                                                    – K 1953 

Piemiņas akmens pakājē slīpi guleniski novietota pulēta granīta plāksne, kurā trīs slejās iekalti kritušo partizānu vārdi. Pirmajā slejā norādīti to partizānu vārdi, kuri krituši kaujās, bet abās pārējās slejās – to vārdi, kas noslepkavoti komunistu koncentrācijas nometnēs.

Avoti: Nezināmais karš: Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944-1956. Otrais papildinātais izdevums. Red.: Apine, L.; Kiršteins, A. [Rīga]: Domas spēks, [2012]. 261. lpp.; Kušķis, G., Korsaks, P. Ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību: Brīvības cīņu pieminekļi. Rīga: Apgāds Mantojums, 2008. 159. lpp.; Brīvā Latvija, Nr.40, 18.10.2003.; Daugavas Vanagu Mēnešraksts, Nr. 1, 2005. gada janvāris/marts, 60.-61. lpp.

Lubes pagastā piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem

Atrodas Lubes pagastā. 

Uzstādīts vietā, kur 1945. gada 24. janvārī krita nacionālie partizāni Voldemārs Ružģiets, Jānis Bonzaks un Žanis Vītols. 

Neregulārs formas granīta plāksnē iekalts teksts: 

Voldemārs
Ruzģiets
Jānis                Žanis
Bonzaks          Vītols
 

MIRUŠI 1946.24.I 

Avots: Nezināmais karš: Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944-1956. Otrais papildinātais izdevums. Red.: Apine, L.; Kiršteins, A. [Rīga]: Domas spēks, [2012]. 264.-265. lpp.