otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Mazsalacas kapos LNK kritušā Alfreda Paukšena individuāls apbedījums

Atrodas Mazsalacas kapos. 

Apbedīts Alfreds Eduards Paukšens, kas, domājams, kritis Latvijas Neatkarības karā. 

Gotfrīda Mīlberga sastādītajā Latvijas Neatkarības karā kritušo karavīru sarakstā minēts kāds kapteinis Paukšens (vārds nav norādīts), kas kritis 1919. gada 31. martā Ziemeļvidzemē kaujās ar lieliniekiem. Savukārt kapsētu informācijas digitalizācijas un datu sistēmā “Cemety” reģistrēts Alfreds Eduards Paukšens, dzimis 1887. gada 17. novembrī un miris 1919. gada 31. martā. Domājams, ka tā ir viena un tā pati persona. 

Avoti: Pieminat viņus…: Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušie, bez vēsts pazudušie un no ievainojumiem mirušie karavīri. 1918.–1920. Sast. Milbergs, G. (Skuju Frīdis), Rīga: Armijas virspavēlnieka Štāba Inspekcijas daļa, 1921. 12. lpp.; Cemety.lv.

svētdiena, 2024. gada 25. februāris

Džūkstes kapos LNK kritušā Kristapa Šillera individuāls apbedījums

Atrodas Džūkstes kapos. 

Apbedīts Latvijas Neatkarības karā kritušais Kristaps (Kristofs) Šillers, dzimis 1897. gada 10. maijā (28. aprīlī) Bērzmuižas pagasta Mazkrieviņos, miris 1920. gada 8. februārī. 

Viņa vārds bija iekalts kritušo Bērzes draudzes locekļu piemineklī (sk.). Citas informācijas par viņa dalību Latvijas Neatkarības karā pagaidām nav.

Avoti: Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 86. lpp.; Cemety.lv; LVVA, 7018. f., 1. apr., 5. l. (Dobeles latviešu draudzes 1897. gada dzimušo un kristīto, laulāto un mirušo reģistrs).